0

2015 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ

2015 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ

“Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun yasayla verilmiş olan görevlerini yerine getirebilmesi için, Birlik Genel Kurulunun son iradesine uygun olarak, 2015 yılında; 2014 yılında uygulanan aidatın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve ilk yapılacak Birlik Genel Kurulunda değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanmak üzere, tedbir kararı niteliğinde” uygulanması Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılmıştır.

MYK Kararının Hukuki ve Kurumsal Gerekçeleri;

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 18. Maddesine göre Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler Birlik Merkez Yönetim Kurulu`nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu`nca kararlaştırılır.

9-11 Kasım 2012 tarihinde yapılan TDB 14. Olağan Genel Kurulu’nda 2013 yılı için Odaya kayıt ücreti ile yıllık aidat tutarı belirlenmiş; 2014 yılında ise belirlenen bu miktara yeniden değerleme oranını uygulanması kararlaştırılmış, uygulama da buna göre yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi tarafından Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin seçimine ilişkin hükmün iptali ve yerine yeni düzenlemenin yapılmasındaki gecikme ve Oda Genel Kurullarında Birlik delegelerinin seçilememiş olması sebebiyle 2014 yılında toplanması gereken Birlik Genel Kurulu toplanamamıştır.

Nihayet 6569 sayılı Kanunla delege seçimine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre Oda Genel Kurulları 26 Şubat 2015 tarihine kadar yapılacak ve Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin seçilmesiyle Birlik Genel Kurulunun toplanabilmesi mümkün olacaktır.

Birlik Genel Kurulu’nun 2014 yılında toplanarak 2015 ve 2016 yıllarında uygulanacak Odaya kayıt ücreti ile yıllık aidat tutarı belirlemesinde yaşanan imkansızlık sebebiyle, TDB Merkez Yönetim Kurulunca “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun yasayla verilmiş olan görevlerini yerine getirebilmesi için, Birlik Genel Kurulu’nun son iradesine uygun olarak, 2015 yılında; 2014 yılında uygulanan aidatın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına; kayıt ücretinde artış yapılmamasına; ilk yapılacak Birlik Genel Kurulunda değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanmak üzere, tedbir kararı niteliğinde” karar verildi.

Maliye Bakanlığı`nca 15 Kasım 2014 tarih 29176 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:441″ ile 2014 yılının yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak açıklanmıştır.

Aidatlarla ilgili olarak miktar dışındaki diğer hususların, 9-11 Kasım 2012 tarihinde yapılan TDB 14. Olağan Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine karar verildi.

Buna göre;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 330,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 165,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 165,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 165,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararlarının 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Aidat ödemenizi; nakit, kredi kartı veya aşağıdaki banka hesap numaralarına Havale/EFT yolu ile yapabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

TÜRKİYE İŞ BANKASI
ÇANAKKALE ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 2300
HESAP NO: 1257209
IBAN NO : TR68 0006 4000 0012 3001 2572 09

ZİRAAT BANKASI
KORDON ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 813
HESAP NO: 12158001-5001
IBAN NO : TR12 0001 0008 1312 1580 0150 01

Bölümü: DUYURULAR Tags: ,

Sosyal ağlarda paylaş!

Yorum bırakın

Yorumu gönder

© 2020 Çanakkale Diş Hekimleri Odası. Tüm hakları sakldır.. XHTML / CSS Düzgün.