0

MESLEĞİMİZE VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKTIK…

MESLEĞİMİZE VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKTIK…

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılacak değişiklik ile sermayeye, ağız diş sağlığı merkezine ortak olma hakkı tanıyan yönetmelik taslağının kabul edilemeyeceği yolundaki dişhekimliği camiasının ortak sesini, Sayın Sağlık Bakanı`na iletmek üzere Çanakkale Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ve Oda Üyeleri Ankara’daydı.

5 Ocak 2015 Pazartesi günü, saat 14.30’da Türk Dişhekimleri Birliği Merkezi önünde toplanan Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Haldun ERDEM, Başkan Yardımcısı Dt. Alper KÖSE, Genel Sekreter Dr. Dt. Neşe SAVRAN, Oda Saymanı Dt. Özgür MERİÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Çağlar GÜRBÜZ, Oda Üyeleri Dt. Sevgi HÜŞAN, Dt. Uğur BAYKURT, Dt. Tarık KARA ve Dt. Serhat KURU ile birlikte Edirne Dişhekimleri Odası Başkanı Uğur GÜZEY ve Genel Sekreteri Ayten EREN, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Ali Rıza İlker CEBECİ, TDB Genel Sekreteri A.Tarık İŞMEN, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faik Serhat ÖZSOY ve diğer Oda Yöneticileri meslektaşlarımız Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler.

Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Haldun ERDEM yaptığı basın açıklamasında;“Dişhekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz, kendi kendimizi yönetiyor olmamızdır. Yönetmelik taslağındaki ilgili maddeler, dişhekimlerini kendini yöneten bir meslek grubu olmaktan çıkaracak; herhangi bir meslekten bir kişinin ya da mesleksiz sermaye sahibinin yanında işçileştirecektir.” dedi.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları,

Dişhekimlerinin çalışma biçimi ve koşullarını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte, Sağlık Bakanlığı tarafından; meslek dışı sermayeye kâr amaçlı bir alan açan, gelecekte dişhekimleri ve hastaların aleyhine pek çok olumsuz sonuç doğuracak bir dizi değişiklik yapılmak istenmektedir.

Yönetmeliğin son halinin içerdiği hükümlerde; dişhekimliği mesleğinin dünyadaki uygulamalarının ve getireceği etik sorunların göz ardı edilerek, toplum sağlığına bir ticaret/tüccar yaklaşımı içerisinde çözüm arandığı görülmektedir.

Dişhekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz, kendi kendimizi yönetiyor olmamızdır.
Dişhekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi bilgileriyle hizmet verebileceği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleki gerçekliktir.

Mesleğimizin yüz yılı aşkın süredir sürekli olarak gelişmesinde ve bugün de sağlığın en saygın meslek gruplarından biri olmasında, dişhekiminin mesleğini kendi sorumluluğunda yapıyor olması en önemli rolü oynamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında, dişhekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün meslektaşlarımız karşı çıkmaktadır. Yine aynı taslakta muayenehane ve polikliniklerin açılması, bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir.

Yönetmelik taslağındaki ilgili maddeler, dişhekimlerini kendini yöneten bir meslek grubu olmaktan çıkaracak; herhangi bir meslekten bir kişinin ya da mesleksiz sermaye sahibinin yanında işçileştirecektir.

Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi halinde; dişhekimliği mesleğinin gelişmesi engellenecek, mesleğin geleceği tehlikeye atılacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlara neden olacaktır. Zaten şimdiye kadar ülkemizde koruyucu uygulamalardan uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun yüzde 90’ının ağzında oluşan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde kâr amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar ise daha da büyüyecektir.

Avrupa Birliği’ne girmek için uzun uğraşlar veren ülkemiz, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest meslek mensuplarına ve küçük işletmelere sağlanan kolaylıklar göz ardı edilerek kendi içinde bir çelişki oluşturmaktadır.

Tüm bu açıklamalarımız Meslek Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen ve gelişmelerden endişelerimizin dikkate alınmayacağı kanaatini taşınmakla beraber, mesleğimizin bireysel çalışma özelliğinin ülkemizde yok edilerek, yeni bir işçi sınıfı ve ardından dişhekimliğinde taşeronlaşmanın yolunu açacak adıma Sayın Bakanın vesile olmayacağına inanmak istiyoruz.

ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI

IMG-20150105-WA0017

IMG-20150105-WA0014

IMG-20150105-WA0012

IMG-20150105-WA0010

5ocak2015basinaciklamasi7

Bölümü: DUYURULAR Tags: , , , , ,

Sosyal ağlarda paylaş!

Yorum bırakın

Yorumu gönder

© 2020 Çanakkale Diş Hekimleri Odası. Tüm hakları sakldır.. XHTML / CSS Düzgün.