0

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİ

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “delege sayılarının” belirlenmesi hakkındaki düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararından sonra yapılan kanuni düzenlemeye göre 26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 19.11.2014 kabul tarihli 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve üç ay içinde Oda Genel Kurulu’nun toplanması ile delege seçimlerinin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

6569 sayılı Kanun’la değişik 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu hükümleri uyarınca, Çanakkale Dişhekimleri Odası’nın, “Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Delege Seçimi” ne ilişkin Genel Kurul toplantısı, 14–15 Şubat 2015 tarihlerinde, ilk gün “Genel Kurul”, ikinci gün “Seçim” olarak “Oda Merkezimizde” yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 21–22 Şubat 2015 tarihlerinde, ilk gün “Genel Kurul”, ikinci gün “Seçim” olarak Oda Merkezimizde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurur, katılmalarını dileriz.

ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1.GÜN / Saat : 10.00
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divan seçimi
3- Yönetim Kurulu Adına Başkanın konuşması
4- Birlik Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi
5- Dilek ve Öneriler
6- Kapanış

2. GÜN / Saat : 09.00 – 17.00
Seçim

NOT:
1) Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu Delege Seçimi resmi kurumlardan aldıkları T.C. Kimlik Numarası bulunan belgeleriyle (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport) katılmaları gerekmektedir.Oda kimlik kartı ile oy kullanılamayacaktır.
3) 3224 Sayılı Kanun’un 39. maddesi gereğince Oda Genel Kurulu’nun seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazeret olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılır.

Bölümü: DUYURULAR

Sosyal ağlarda paylaş!

Yorum bırakın

Yorumu gönder

© 2020 Çanakkale Diş Hekimleri Odası. Tüm hakları sakldır.. XHTML / CSS Düzgün.